צמחי חוץ

מחלקת צמחי חוץ – פורחים עונתיים או רב שנתיים, עשבוניים או שיחיים וגם מטפסים, כל צמח דורש תנאי גידול שונים, נשמח ליעץ ולהתאים לכם צמחים לכל סוג של תנאי גידול כמות חשיפה לשמש או צל, חסכוני במים, צמחייה להסתרה, חיפוי, או הצללה.